Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bulgarian [2020/06/17 18:25]
editor67 Added picture
bulgarian [2020/06/18 13:44] (current)
editor67
Line 1: Line 1:
 ===== В защита на Джулиан Асандж и „Уикилийкс“ ===== ===== В защита на Джулиан Асандж и „Уикилийкс“ =====
  
-{{ campaign_material:dont-extradite-assange-uk-poster2web.jpg?200}} **Джулиан Асандж е заплашен с екстрадиция в САЩ, където има повдигнати обвинения по Закона за шпионажа заради журналистическа дейност, свързана с публикуването на достоверни факти – изобличаване на военни престъпления, лъжи и корупция. Грозят го 175 години лишаване от свобода. От 11 април 2019 г. е в строго охранявания лондонски затвор „Белмарш“, като голяма част от това време е прекарал изолиран от човешки контакт.**+{{ campaign_material:dont-extradite-assange-uk-poster2web.jpg?200}} **Джулиан Асандж е заплашен с екстрадиция в САЩ, където има повдигнати обвинения по Закона за шпионажа заради журналистическа дейност, свързана с публикуването на достоверни факти – изобличаване на военни престъпления, лъжи и корупция. Грозят го 175 години лишаване от свобода. От 11 април 2019 г. е в строго охранявания лондонски затвор „Белмарш“, като голяма част от това време е прекарал без човешки контакт.**
  
 Случаят на Асандж е емблематичен заради методите, използвани срещу него и репутацията му, както и заради множеството нарушения на международното право. Освен това екстрадицията и затварянето му в САЩ биха представлявали драматичен прецедент за всеки, който се занимава с журналистика и търсене на истината. Случаят на Асандж е емблематичен заради методите, използвани срещу него и репутацията му, както и заради множеството нарушения на международното право. Освен това екстрадицията и затварянето му в САЩ биха представлявали драматичен прецедент за всеки, който се занимава с журналистика и търсене на истината.
  • Last modified: 2020/06/17 18:25