Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bulgarian [2020/06/17 12:55]
editor67 [На сайта]
bulgarian [2020/06/18 13:44] (current)
editor67
Line 1: Line 1:
 ===== В защита на Джулиан Асандж и „Уикилийкс“ ===== ===== В защита на Джулиан Асандж и „Уикилийкс“ =====
  
-{{ campaign_material:dont-extradite-assange-uk-poster2web.jpg?200}} **Джулиан Асандж е заплашен с екстрадиция в САЩ, където има повдигнати обвинения по Закона за шпионажа заради журналистическа дейност, свързана с публикуването на достоверни факти – изобличаване на военни престъпления, лъжи и корупция. Грозят го 175 години лишаване от свобода. От 11 април 2019 г. е в строго охранявания лондонски затвор „Белмарш“, като голяма част от това време е прекарал изолиран от човешки контакт.**+{{ campaign_material:dont-extradite-assange-uk-poster2web.jpg?200}} **Джулиан Асандж е заплашен с екстрадиция в САЩ, където има повдигнати обвинения по Закона за шпионажа заради журналистическа дейност, свързана с публикуването на достоверни факти – изобличаване на военни престъпления, лъжи и корупция. Грозят го 175 години лишаване от свобода. От 11 април 2019 г. е в строго охранявания лондонски затвор „Белмарш“, като голяма част от това време е прекарал без човешки контакт.**
  
 Случаят на Асандж е емблематичен заради методите, използвани срещу него и репутацията му, както и заради множеството нарушения на международното право. Освен това екстрадицията и затварянето му в САЩ биха представлявали драматичен прецедент за всеки, който се занимава с журналистика и търсене на истината. Случаят на Асандж е емблематичен заради методите, използвани срещу него и репутацията му, както и заради множеството нарушения на международното право. Освен това екстрадицията и затварянето му в САЩ биха представлявали драматичен прецедент за всеки, който се занимава с журналистика и търсене на истината.
Line 26: Line 26:
  
 [[Петиции]] [[Петиции]]
- +**За всички граждани**
-**За всички граждани**+
  
 [[Професионални петиции и отворени писма]] [[Професионални петиции и отворени писма]]
- +**За журналисти, лекари, юристи и хора на изкуството**
-**За журналисти, лекари, юристи и хора на изкуството**+
  
 [[Други начини да се включите]] [[Други начини да се включите]]
- +**Фотокампания, имейли**
-**Фото кампания, имейли**+
  
  
Line 41: Line 38:
  
 ===== Зов за помощ от затвора ===== ===== Зов за помощ от затвора =====
- +{{ assange-dimmack-side1.jpg?240x320}} 
-„Лишен съм от всякаква възможност да се подготвя за защитата си. Нямам лаптоп. Нямам интернет. Нямам библиотека. Впрочем, дори когато се появява възможност за достъп, това е само за половин час, веднъж в седмицата. Полагат ми се две посещения на месец. За да се съгласува телефонен разговор и да се проведе проверка, отиват седмици. Всички обаждания, с изключение на обажданията на адвоката, се записват и не могат да продължават повече от 10 минути. И трябва да се вместят в 30-минутния интервал веднъж дневно, за който се съревновават всички затворници.+„Лишен съм от всякаква възможност да се подготвя за защитата си. Нямам лаптоп. Нямам интернет. Нямам библиотека. Впрочем, дори когато се появява възможност за достъп, това е само за половин час, веднъж в седмицата. Полагат ми се две посещения на месец. За да се съгласува телефонен разговор и да се проведе проверка, отиват седмици. Всички обаждания, с изключение на обажданията на адвоката, се записват и не могат да продължават повече от 10 минути. И трябва да се вместят в 30-минутния интервал веднъж дневно, за който се съревновават всички затворници. 
  
 Свърхдържавата, която 9 години се готвеше за това, е мобилизирала стотици хора, похарчила е милиони. Аз съм беззащитен и разчитам на вас и на всички добри хора. Само те могат да ми помогнат да се спася. Свърхдържавата, която 9 години се готвеше за това, е мобилизирала стотици хора, похарчила е милиони. Аз съм беззащитен и разчитам на вас и на всички добри хора. Само те могат да ми помогнат да се спася.
  • Last modified: 2020/06/17 12:55