Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

уикилийкс_и_българия [2020/06/17 13:00]
editor67 created
уикилийкс_и_българия [2020/06/17 18:16] (current)
editor67 Added picture
Line 3: Line 3:
 „В България се разиграва пантомима на повърхността, че уж са модерна демокрация от ЕС – не че има много такива наистина, при положение че по-модерните демокрации в ЕС също участват в подобна пантомима. Просто в държави като България това е по-очевидно. Под повърхността съществува патронажна мрежа, която контролира раздаването на правосъдие и разпределянето на властта и богатството в дадена страна“. „В България се разиграва пантомима на повърхността, че уж са модерна демокрация от ЕС – не че има много такива наистина, при положение че по-модерните демокрации в ЕС също участват в подобна пантомима. Просто в държави като България това е по-очевидно. Под повърхността съществува патронажна мрежа, която контролира раздаването на правосъдие и разпределянето на властта и богатството в дадена страна“.
 //(Джулиан Асандж, февруари 2011 г.; източник: [[https://www.e-flux.com/journal/26/67921/in-conversation-with-julian-assange-part-ii/|]])// //(Джулиан Асандж, февруари 2011 г.; източник: [[https://www.e-flux.com/journal/26/67921/in-conversation-with-julian-assange-part-ii/|]])//
 +
 +
 +{{finspy-tweet-bg.png?450x300}}
  
  
  • Last modified: 2020/06/17 18:16